1) NHẬN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỦ ĐIỆN 

* Nhận thiết kế và thi công tủ điện:
+ Tủ điện chiếu sáng
+ Tủ điện ATS
+ Tủ điện điều khiển động cơ
+ Tủ điện điều khiển dùng PLC
+ Tủ điện điều khiển hệ thống điện tòa nhà thông minh
+ Hoặc thiết kế tủ điện theo yêu cầu của khách hàng …

 

2) NHẬN CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG

– Cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất
– Chuyển đổi chương trình PLC từ PLC S5 sang PLC S7 hay Version cũ sang Version mới nhất
– Chuyển đổi chương trình từ màn hình HMI Version cũ sang màn hình HMI Version mới nhất
– Nâng cấp cải tiến hệ thống giám sát và điều không qua SCADA, Webserver, GPRS…